Adfærdsbehandling

BimseAdfærdsbehandling er et stort og komplekst område, der kræver omfattende viden og en analyse af alle aspekter af hundens liv, for at få lagt en plan for en varig adfærdsændring.

Står du i en situation, hvor du oplever problematisk adfærd hos din hund, så få hjælp! Jo hurtigere man tager udfordringen op jo bedre. Det kan være vanskeligt selv at vurdere hvad der motiverer adfærden og hvordan man kan ændre den – det er her jeg kan hjælpe. 

Der findes ingen quick fix’es i adfærdsbehandling – det kan kræve meget arbejde og vedholdenhed, men man kan ofte helt få udryddet den uønskede adfærd, eller få reduceret den til et niveau, alle i familien kan trives med.  Jeg kan give jer redskaberne og guide jer igennem de træningsmæssige tiltag, så I kan komme i mål.

Forløb

Et adfærdsbehandlingsforløb foregår sådan, at jeg først besøger jer i eget hjem. Besøget tager et par timer, hvor jeg indsamler informationer, observerer jeres hund og derefter rådgiver og instruerer jer i de tiltag, der er relevante for lige netop jer og jeres hund.

Dernæst udarbejder jeg en udførlig og overskuelig skriftlig behandlingsplan med træningsmæssige tiltag, som I arbejder videre med. Vi aftaler dernæst et opfølgende besøg (af en times varighed), hvor der er mulighed for opsamling samt videre arbejde med de anbefalede tiltag.

Pris

Imens jeg er under uddannelse kan jeg tilbyde adfærdsbehandling til en favorabel pris for et samlet adfærdsforløb på kr.1650 (prisen er svarende til 3 almindelige enetimer)

Adfærdsbehandling er relevant for dig, som har en hund der udviser problematisk adfærd. det kunne være adfærd som at hunden:

  • er udfarende eller frygtsom i mødet med andre hunde eller mennesker (eller bare ved synet af dem)
  • har alene hjemme problemer
  • er meget bange for bestemte personer, ting eller lyde, fx fyrværkeri eller torden
  • jagter biler, cykler, løbere eller andre dyr
  • er stresset eller “opkørt”, fx forstyrrer og afbryder konstant hvis ejer er optaget af noget andet end hunden (opmærksomhedskrævende adfærd)
  • udviser frygtsom eller aggressiv adfærd
  •  er meget intensivt gøende

Problematisk adfærd kan opstå af mange forskellige årsager. Der kan være bagvedliggende grunde som stress, genetik, forkert eller utilstrækkelig socialisering, dårlige erfaringer, traumatiske oplevelser, eller blot forandringer i levevilkår eller indenfor familien (som flytning, skilsmisse, ny baby) som forårsager en adfærdsændring. Det betyder ikke, at man har en umulig hund, eller at man er en dårlig hundeejer. Adfærd er dynamisk, og ved at ændre på nogen parametre og arbejde målrettet med nogle træningsmæssige tiltag, kan man opnå rigtig gode resultater.

I adfærdsbehandlingen har jeg fokus på, at gøre forløbet positivt og empowering for alle parter.

Man skal altid reagere på pludselige ændringer i ens hunds adfærd. En del adfærdsproblemer kan vise sig at bunde i smerter. Hunden kan fx have slem tandpine, hvilket kommer til udtryk ved, at hunden snapper når nogen forsøger at ae den. Eller hunden har ledsmerter og søger sig væk fra sin familie og bliver bange når der ankommer gæster. Derfor vil jeg i nogen tilfælde anbefale, at man får undersøgt hunden ved dyrlæge eller fx kiropraktor, hvis der kan være en mistanke om, at der er en fysisk årsag til adfærden.